Verksamhet

Inom Duffen verkar idag ytterst aktiva sektioner.

  • På söndagar dansas Square Dance på Helsinggård. DUF Square Dancers  har varit aktiva sedan 1984 och gruppen leds idag av Kaj Wikholm som var den första ”callern” i Finland. Mer information om Square Dance hittar du www.squaredance.se eller www.facebook.com/DUFSD
     
  • på torsdagar övar Helsingebygdens kör på Helsinggård. Kören grundades år 1896 i samband med grundandet av DUF. Kören har som målsättning att bevara bygdekörs-traditionen men även vara  nyskapande. Mera information om Helsingebygdens kör hittar du här.
     
  • på fredagar är det Ungdomsgård på Helsinggård mellan kl 14 och 22. Till ungdomsledarna, som lotsar verksamheten för ungdomar i åldern 9 till 16, hör föreningens egen "hustomte"   Jan ’Sege’ Lindqvist. Samarbetspartners är Vanda stad, Vanda svenska församling, Folkhälsan i Östra Helsinge och Norr om Stan rf. Mera information om Ungdomsgården hittar du på www.vanda.fi / Ungdomsservice

Dessutom har vi

  • Marthaverksamhet en måndag i månaden på Helsinggård. Mera information av ordförande Solveig Halonen, solveig.halonen@kolumbus.fi Dickursby Marthaförening telefon 0443761083  eller   www.marthaforbundet.fi