Dickursby Ungdomsförening rf

Dickursby Ungdomsförening grundades år 1896. Föreningen äger två hus i centrala  Dickursby, föreningshuset Helsinggård; byggd 1913 och Linda daghemsbyggnaden från 1988.

Föreningen uppnådde sitt 120:e verksamhetsår år 2016 och har firat föreningshuset Helsinggårds 100 år 2014. Under sin långa historia har föreningen haft åtskilliga olika aktiviteter vid föreningshuset såsom främst teater, körsång, folkdans, square dance, deklamation och barnträdgård men även skidtävlingar, scouter, trädgårds-skötsel, idrottsklubben DIK-35, bordtennis, volleyboll, miniracing bana, familjerally, orkester-verksamhet, UFAK, mödravård, skyddskårsverksamhet, bibliotek mm. för att inte tala om alla Runebergs- och Svenska Dagens - fester.

Föreningen har närmare 200 medlemmar och kvällsverksamheten omfattar idag bl.a. Square Dance, körsång, Marthaverksamhet och Ungdomsgård.
Utöver detta har vi föreläsningar, spelkvällar, gemensamma teaterutflykter, gårdsfester mm.
Föreningens medlemstidning Gnistan distribueras två gånger per år och infobrevet eGnistan skickas ut ca en gång i månaden per e-post.

Vill Du bli medlem?

Fyll i dina uppgifter här: Ansökningsblankett

Du kan också kontakta oss genom att skriva till duf@duf.fi

Medlemsavgiften 2024 är 
0-18 år: 0€
19-29 år: 10€
30 år => 20€