Styrelse


Ordförande:

Melker Olenius, Telefon: 0400 165 309

Viceordförande:

Kaj Wikholm, Telefon: 0400 213 263

Sekreterare:

Lars Wikström, Telefon: 040 824 64 46

Kassör/Uthyrning av Helsinggård:

Mona Lanaéus, Telefon: 050 350 87 24

Ledamöter:

Anne Gröndahl

Anneli Hellström

Anna Höckerstedt

Sini Kouva

Maija Lindholm

Lotta Wesamaa

Kontakta någon i styrelsen på duf@duf.fi