Styrelse


Ordförande:

Mona Lanaéus, Telefon: 050 350 87 24

Viceordförande:

Kaj Wikholm, Telefon: 0400 213 263

Sekreterare:

Lars Wikström, Telefon: 040 824 64 46

Kassör:

Börje Sällström, Telefon: 0500 454 481

Ledamöter:

Anne Gröndahl

Anneli Hellström

Anna Höckerstedt

Daniela Häggblom

Maija Lindholm

Christer Tarvonen 

Kontakta någon i styrelsen på duf@duf.fi