Helsinggård 1913

Föreningslokalen Helsinggård byggdes gemensamt av Svenska Odlingens Vänner i Helsinge och Dickursby ungdomsförening. Den invigdes med en minnesväd fest 31.8.1913. Huset var prytt med kransar och på kvällen upplyst av kulörta lyktor, likaså Fastböle bro. På Helsinggårds sida om bron fanns dessutom en vacker, flaggprydd äreport. På en hög flaggstång svajade en fana i gult och rött. På bergsklinten invid norra åstranden brann på kvällen ett ståtligt midsommarbål. Huset var byggt enligt ritningar av byggnadsteknikern Emil Svensson. Utom för föreningarna skulle huset tjäna som lokal också för en dubbel småbarnsskola, som i början av september vidtog med sin verksamhet.

Programmet vid festen inleddes enligt Hbl med en ouvertyr på piano, varefter följde hälsningstal av doktor Edvard Blomqvist, ordförande för SOV. Därefter följde sång av ungdomsföreningens blandade kör, deklamation av herr K. Svensson, solosång av fru Emmy Lindqvist samt en tablå “Bröderna” och en skämtsam pjäs “En trasslig härva”. Efter en kaffepaus uppträdde ytterligare doktor E. Blomqvist med en “Helsingelåt” och publiken fick sjunga med i refrängen.

Idag genomgår föreningshuset ständiga renoveringar för att fylla dagens krav och verksamhet.


Helsinggård 100 år


   
Helsinggård 1913                                  Helsingård 2006