STYRELSEN

Ordförande:
Mona Lanaéus
Telefon:  050 350 87 24

Viceordförande:
Kaj Wikholm
Telefon:  0400 213 263

Sekreterare:
Lars Wikström
Telefon:  040 824 64 46

Kassör:
Börje Sällström
Telefon:   0500 454 481

Ledamöter:
Anne Gröndahl

Anneli Hellström

Anna Höckerstedt 

Daniela Häggblom      

Maija Lindholm                                                                                   

Christer Tarvonen       

                                                Kontakta  någon i styrelsen på duf@duf.fi

Dickursby Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.