Verksamhet

Inom Duffen verkar idag ytterst aktiva sektioner.

* på söndagar dansas Square Dance på Helsinggård. DUF Square Dancers  har varit aktiva
  sedan 1984  och gruppen leds idag av Kaj Wikholm som var den första ”callern” i Finland.
  Mer information om Square Dance hittar du www.squaredance.se eller 
  www.facebook.com/DUFSD

* på torsdagar övar Helsingebygdens kör på Helsinggård. Kören grundades år 1896 i
  samband med grundandet av DUF. Kören har som målsättning att bevara bygdekörs-    traditionen men även vara  nyskapande. Mera information om Helsingebygdens kör               hittar du här

* på fredagar är det Ungdomsgård på Helsinggård mellan kl 14 och 22. Till ungdomsledarna,
  som lotsar verksamheten för ungdomar i åldern 9 till 16, hör föreningens egen "hustomte"   Jan ’Sege’ Lindqvist. Samarbetspartners är Vanda stad, Vanda svenska församling,
 Folkhälsan i Östra Helsinge och Norr om Stan rf. Mera information om Ungdomsgården   hittar du
   www.vanda.fi / Ungdomsservice

dessutom har vi

*  Marthaverksamhet en måndag i månaden på Helsinggård. Mera information av    ordförande Elin Rönnholm, Dickursby Marthaförening telefon 823 1415 eller ronnholm@kolumbus.fi  www.marthaforbundet.fi

 

Dickursby Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.