Konungsvägen 2
01300 Vanda
duf[ät]duf.fi
www.duf.fi

Dickursby Ungdomsförening rf

Dickursby uf kallar till årsmöte på Helsinggård
söndagen den 4.3.2018 kl 16.00 
Stadgeenliga ärenden, kaffeservering

Dickursby Ungdomsförening grundades år 1896. Föreningen äger två hus i centrala  Dickursby, föreningshuset Helsinggård; byggd 1913 och Linda daghemsbyggnaden             från 1988.

Föreningen uppnådde sitt 120:e verksamhetsår år 2016 och har firat föreningshuset           Helsinggårds 100 år 2014. Under sin långa historia har föreningen haft åtskilliga olika aktiviteter vid föreningshuset såsom främst teater, körsång, folkdans, square dance, deklamation och barnträdgård men även skidtävlingar, scouter, trädgårds-skötsel, idrottsklubben DIK-35, bordtennis, volleyboll, miniracing bana, familjerally, orkester-verksamhet, UFAK, mödravård, skyddskårsverksamhet, bibliotek mm. för att inte tala         om alla Runebergs- och Svenska Dagens - fester.

Föreningen har närmare 200 medlemmar och kvällsverksamheten omfattar idag
bl.a. Square Dance, körsång, Marthaverksamhet och Ungdomsgård. Föreningens                 medlemstidning Gnistan distribueras två gånger per år.

Kontakta oss gärna på duf@duf.fi

Dickursby Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.