STYRELSEN

Ordförande:
Mona Lanaéus
Telefon:  050 350 87 24

Viceordförande:
Kaj Wikholm
Telefon:  0400 213 263

Sekreterare:
Lars Wikström
Telefon:  040 824 64 46

Kassör:
Börje Sällström
Telefon:   0500 454 481

 

Ledamöter:
Monica Jansson-Olenius
Anne Gröndahl
Maija Lindholm
Anna Höckerstedt
Christer Tarvonen
Anneli Hellström

 


      Kontakta  någon i styrelsen på duf@duf.fi
Dickursby Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.